sos112

Psihološka pomoč po nesreči

V življenju smo izpostavljeni različnim stresnim situacijam. So situacije ali dogodki, s katerimi se lažje spoprimemo in jih bolje obvladujemo, ter drugi, zaradi katerih smo bolj ranljivi. Ti lahko porušijo naše duševno in telesno ravnovesje. Še zlasti, če gre za nenadne dogodke, na katere nismo pripravljeni, in če njihova intenziteta presega zmogljivosti posameznika za spoprijemanje z njimi.

Nesreče vplivajo tako na žrtve nesreč, njihove svojce, prijatelje kot tudi na reševalce. Prva psihološka pomoč po nesrečah olajša spoprijemanje s kriznimi dogodki. Psihološka pomoč reševalcem temelji na več stopnjah pomoči, ki se razlikujejo glede na to, kaj lahko naredi zase posameznik, kaj njegova bližnja okolica in kako mu lahko pomagajo strokovnjaki za nudenje psihološke pomoči.

Več na:

https://www.gov.si/teme/prva-psiholoska-pomoc/

Gasilcem in drugim reševalcem je za lažje spoprijemanjem s stresom na voljo tudi Aplikacija Stres, ki deluje na pametnih telefonih. Aplikacija je naložena v trgovini aplikacij Googla in Appla od koder jo reševalci lahko brezplačno pretočijo na svoj telefon. V aplikaciji so na voljo vprašalniki, ki bodo reševalcu po intervenciji podali informacijo o njegovem duševnem stanju, kjer si bo lahko pomagal z napisanimi nasveti kot preventivo pred potravmatsko stresno motnjo, alkoholizmom, depresivnostjo, anksioznostjo in drugim, ter z informacijami kje lahko poiščejo pomoč. Aplikacija temelji na obsežni psihološki raziskavi, ki je bila izvedena med slovenskimi poklicnimi gasilci.

Aplikacija Stres je dosegljiva na:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nudge_labs.stres

Privacy Policy | Terms & Conditions

Nazaj